Về Chúng Tôi

Trung tâm kỹ năng Tương Lai Việt – Life Kids là hệ thống giáo dục kỹ năng, kiến thức và xây dựng giá trị cốt lõi bên trong về nhân cách cho trẻ. Chúng tôi nhìn thấy việc nuôi dưỡng và giáo dục cho trẻ giống như việc “gieo trồng” và “nuôi dưỡng” một cây cổ thụ.

Để cây cổ thụ vững chắc chúng cần có được nền tảng bền vững nhờ những “bộ rễ” của mình.

Và Chúng tôi mang tên “LIFE KIDS” được hình thành với tầm nhìn, sứ mệnh và những giá trị khác biệt của mình.

1.TẦM NHÌN:

Xuất phát từ việc nhìn nhận các gia trị đặc sắc của 3 quốc gia được cả thế giới ngưỡng mộ và biết đến thông qua nền giáo dục tiên tiến:

 • Phương pháp giáo dục con vượt trội của người Do Thái dạy trẻ về
  tư duy và nuôi dưỡng niềm tin cho con trẻ mỗi ngày.
 • Phương pháp giáo dục con của người Mỹ về sự tự tin và tính tự
  lập.
 • Phương pháp giáo dục con của người Nhật về ý thức, trách nhiệm
  và kỷ luật.

Và trung tâm Life Kids kết hợp những kiến thức của 3 nền giáo dục trên và chuyển tải phù hợp với văn hóa, và nền tảng hiện có của giáo dục Việt Nam để :

 • Bắt đầu gieo những “hạt mầm” đầu tiên “ở đây – Life Kids” và lan tỏa khắp Việt Nam thông qua chuỗi hệ thống giáo dục Life Kids
 • Thay đổi nền giáo dục toàn diện: Nhân cách, trí lực, nghị lực nhằm góp phần xây dựng và phát triển một quốc gia bền vững.

2. SỨ MỆNH:

 • Life Kids sẽ giúp con bạn “thành công” bằng cách nuôi dưỡng 3 giá trị cốt lõi “Trí tuệ – Nghị Lực – Lòng Biết ơn”.
 • Life Kids sẽ kết nối bạn “đồng hành” cùng con bạn để giúp con bạn “thành công”.

3. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Giá trị tạo ra nền tảng vững chắc cho trẻ trong tương lai: TRÍ TUỆ – NGHỊ LỰC – LÒNG BIẾT ƠN

trung-tam-ky-nang-tuong-lai-viet

NUÔI DƯỠNG “LÒNG BIẾT ƠN”

 • Lòng biết ơn là cơ sở để thể hiện phẩm chất mỗi con người
 • Dạy trẻ “Cho đi điều con muốn”

TRAU DỒI TRÍ TUỆ

Trí tuệ là năng lực nhận định được vấn đề và kết quả (Cause & Effect) từ đó hiểu biết điều đúng, điều sai, điều nên làm và điều không nên làm. Giúp đưa ra quyết định chính xác nhất.

Áp dụng phương pháp học tập để trau dồi Trí tuệ thông qua: Đa giác quan, đa hoạt động, phân tích mọi khía cạnh vấn đề và tự đúc kết nên bài học.

Trí tuệ được lồng ghép vào từng môn học, cách tương tác:

 • Dạy toán tư duy thông qua phương pháp học: Ghi nhớ, logic, tập trung bằng học cụ trực quan, dễ ứng dụng trong học tập.
 • Lớp học hội họa với phương pháp “nghệ thuật cho tư duy sáng tạo và mọi ý tưởng đều được tôn trọng”
 • Dạy kỹ năng thông qua việc thực hành, rèn luyện, tạo thói quen, … giúp trẻ thay đổi nhận thức tích cực, đúng đắn và phát toàn diện về phẩm chất, kỹ năng và kiến thức.
 • Hoạt động thư viện sách nhằm giúp trẻ có thói quen đọc sách, đây là nguồn kiến thức vô tận và là hoạt động nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
 • Phát triển khả năng tự học thông qua trải nghiệm thực tế (Ngoại khóa, cuộc thi thể hiện năng lực cá nhân, mô hình học tập, thí nghiệm, …)
 • Áp dụng bản đồ tư duy (Mindmap) giúp trẻ hệ thống lại điều con học được qua cách hệ thống lại bằng hình ảnh nhằm phát triển tư duy logic, khả năng ghi nhớ tốt.

RÈN LUYỆN NGHỊ LỰC:

Nghị lực (Dũng, Nhẫn và Tĩnh): “Dũng” để làm việc khó và thử thách cao, “Nhẫn” để làm việc kiên trì và đến cùng, “Tĩnh” để bình tĩnh, không dao động ý chí.

Rèn luyện nghị lực ngay từ nhỏ sẽ giúp trẻ nuôi dưỡng lòng dũng cảm đối diện với mọi thử thách, kiên nhẫn hoàn thành việc đúng đắn đến cùng để tạo ra kết quả với tâm thế bình tĩnh, không dao động.

Việc rèn luyện được lồng ghép vào các hoạt động các lớp học và buổi học:

 • Xây dựng các quy tắc, văn hóa giúp trẻ rèn luyện kỷ luật bằng thỏa ước.
 • Biến các giờ vui chơi thành giờ rèn luyện thông qua trò chơi
 • Với các hoạt động rèn luyện thể lực ngoại khóa
 • Các chuyến dã ngoại nhiều trải nghiệm:

Rèn nghị lực cho trẻ theo từng bước vượt ngưỡng: A = A+1

Giúp trẻ xây dựng, xác định mục tiêu, bám xác mục tiêu để tạo ra kết quả cao hơn khả năng bằng phương pháp “WOOP”.

LÝ DO CHO TRẺ HỌC TẠI TRUNG TÂM LIFE KIDS

Nuôi dưỡng và dạy trẻ “Lòng biết ơn”: Thực hiện lòng biết ơn trước khi bắt đầu buổi. Khi “Lòng biết ơn đủ đầy” con bạn sẽ trở thành một người có nhân cách hoàn thiện.

 • Life Kids sẽ giúp cho các con nhất quán giữa việc “biết và làm” với
  phương pháp “đúng – đủ – điều”
 • Dạy con cách tạo ra điều con muốn bằng quy tắc “cho – nhận”
 • Thực hành “định vị” bản thân trẻ mỗi ngày.

Life Kids sẽ chia sẻ và cùng bạn đồng hành để tạo ra sự “thành công” và “hạnh phúc” của con bạn!