Trung Tâm Kỹ Năng Tương Lai Việt

Trí Tuệ - Nghị Lực - Lòng Biết Ơn

Trung tâm kỹ năng Tương Lai Việt - Life Kids là hệ thống giáo dục kỹ năng, kiến thức và xây dựng giá trị cốt lõi bên trong về nhân cách cho trẻ. Chúng tôi nhìn thấy việc nuôi dưỡng và giáo dục cho trẻ giống như việc “gieo trồng” và “nuôi dưỡng” một cây cổ thụ.

Để cây cổ thụ vững chắc chúng cần có được nền tảng bền vững nhờ những “bộ rễ” của mình.

Và Chúng tôi mang tên “LIFE KIDS” được hình thành với tầm nhìn, sứ mệnh và những giá trị khác biệt của mình.

HỆ THỐNG GIÁO DỤC

Nhận Thông Tin Hữu Ích Và Ưu Đãi Từ Trung Tâm Kỹ Năng Tương Lai Việt

Nội Dung Nổi Bật

Chương trình :”Hành Trang vào lớp 1”

Bạn có biết rằng nếu giai đoạn vào lớp 1 không chuẩn bị tốt sẽ...

Giáo Dục Không Chỉ Là Học Chữ Và Làm Toán

Tất cả những tương tác của ta với trẻ nhỏ rồi sẽ kết trái, không chỉ trong hiện tại, mà còn trong con người trưởng thành của đứa trẻ về sau.

- Maria Montessori -

Hạnh Phúc Và Sự Thành Công, Đều Tạo Dựng Từ Lòng Biết Ơn.

- Khuyết Danh -

Giáo dục là một quá trình tự nhiên được thực hiện bởi trẻ nhỏ và không đạt được nhờ lắng nghe mà nhờ trải nghiệm trong môi trường.

- Maria Montessori -