Phương Pháp Học Tập

10 phương pháp học tập mang tính trải nghiệm cao tại Life Kids

+ Teamwork: Làm việc nhóm

+ Role Play: Sắm vai

+ Experiment: Thực nghiệm

+ Study trip: Chuyến học tập thực tế

+ Steam: Học tập qua dự án

+ Brain storm: Động não

+ Gamification: Học thông qua trò chơi

+ Self reflection: Cảm nghiệm

+ Case Study: Tình huống

+ Cinema: học thông qua phim


Kết nối cùng Life Kids

Đăng ký thông tin của bạn để nhận được cập nhật và
tin tức mới nhất của chúng tôi.