Chương trình kỹ năng

Mục tiêu giáo dục của chương trình kỹ năng của Life Kids:

Khơi gợi và nuôi dưỡng niềm đam mê học tập suốt đời của con trẻ.

Hướng dẫn cách ứng dụng và truyền tải kiến thức.

Phát triển kỹ năng giao tiếp tự tin.

Phát triển khả năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Thúc đẩy khả năng lãnh đạo và phát triển nhân cách.

Trang bị kiến thức và kỹ năng sống để trẻ tự tin bước vào trường học và cuộc sống


Kết nối cùng Life Kids

Đăng ký thông tin của bạn để nhận được cập nhật và
tin tức mới nhất của chúng tôi.