Hành trang vào lớp 1

Chương trình dành cho các bé chuẩn bị vào lớp 1 tại Life Kids sẽ là một môi trường giúp bé chuyển tiếp giữa trường mẫu giáo và trường tiểu học. Các bé sẽ tự tin bước vào lớp 1 với các kĩ năng đọc hiểu và trình bày, làm chủ việc học và biết cách giải quyết vấn đề.

Chương trình học đan xen 4 học phần: Toán – Tập đọc – Tập viết – Kỹ năng diễn đạt, chia sẻ ý kiến và tự tin giao tiếp trong các hoạt động học tập và vui chơi.


Kết nối cùng Life Kids

Đăng ký thông tin của bạn để nhận được cập nhật và
tin tức mới nhất của chúng tôi.