Sinh trắc vân tay

Là ngành khoa học nghiên cứu về mối quan hệ giữa cấu trúc não bộ, sự phân bổ noron thần kinh với vân tay của con người để có định hướng giáo dục phù hợp, phát triển bản thân. Kết quả sinh trắc giúp chúng ta thấy được các năng lực bẩm sinh trong con:
- Phân tích được tiềm năng trên 5 thùy não
- 10 vùng năng lực trong con.
- Biết được năng lực tiếp nhận thông tin thông qua chỉ số TFRC
- Phân tích phương pháp tiếp nhận thông tin hiệu quả
- Các chỉ số thông minh.
- 8 loại hình thông minh.
- Định hướng phát triển nghề nghiệp theo thuyết đa thông minh.


Kết nối cùng Life Kids

Đăng ký thông tin của bạn để nhận được cập nhật và
tin tức mới nhất của chúng tôi.