Vẽ sáng tạo

Nét riêng của lớp vẽ sáng tạo tại Life Kids:

Đánh giá phong cách vẽ, phát triển theo phong cách và định hướng nét thẩm mĩ cho học viên.

Đi sâu vào sáng tác theo phong cách của riêng con. Phong cách: tả thực, trang trí, trừu tượng, lập thể, …

Phát triển tiềm năng: Kích hoạt khả năng tự tin, khả năng tự tin, khả năng sáng tạo tiềm ẩn của trẻ.


Kết nối cùng Life Kids

Đăng ký thông tin của bạn để nhận được cập nhật và
tin tức mới nhất của chúng tôi.